Vnútorný sprievodca funkciami fotoaparátu

  1. Stlačte tlačidlo MENU.

  1. Požadovanú položku MENU zvoľte pomocou / na otočnom ovládači.

  1. Stlačte tlačidlo (Vymazať).

Zobrazí sa sprievodca úkonmi pre položku MENU, ktorú ste zvolili v kroku 2.