Superior Auto

Kombináciou funkcie rozpoznania scény a technológie vysokokvalitného záberu fotoaparát automaticky nasníma zábery s optimálnymi nastaveniami.
Podrobnosti o funkcii rozpoznania scény nájdete v časti „Rozpoznanie scény“. [Detaily]
  1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Auto Mode).

  1. Stlačte tlačidlo Fn a zvoľte (Superior Auto) pomocou / na otočnom ovládači a potom stlačte .

  1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

Fotoaparát podľa potreby vykoná sekvenčné snímanie a prekryje viaceré zábery. Prekrytím záberov fotoaparát zaznamená záber s menšou mierou rozmazania objektu a nižšou úrovňou šumu.
Aký je rozdiel medzi režimom [Superior Auto] a režimom [Intelligent Auto]?
A: Rozpoznaná scéna
(Night Scene), (Night Portrait), (Backlight), (Backlight Portrait), (Landscape), (Macro), (Portrait), (Baby), (Spotlight), (Low Brightness)
B: (Statív) alebo (Pohyb)
C: (Prekrývanie)
Poznámky
  • Keď fotoaparát prekrýva zábery, nasnímanie záberu bude trvať dlhšie.

  • Pri slabých svetelných podmienkach, ako sú napríklad nočné scény, nastavením [Flash Mode] na [Flash Off] dosiahnete optimálny efekt prekrytých záberov.

  • Keď je [Quality] nastavená na [RAW] alebo [RAW & JPEG], fotoaparát nevykoná prekrytie záberov.

Súvisiaca téma