Flash Mode

Vykonajú sa nastavenia blesku.
  1. Fn (Flash Mode) požadovaný režim(Flash Off)
Blesk sa neaktivuje.
(Autoflash)
Blesk sa automaticky aktivuje na tmavých miestach alebo pri výskyte protisvetla.

(Fill-flash)
Blesk sa aktivuje vždy.

(Slow Sync.)
Blesk sa aktivuje vždy.
Rýchlosť uzávierky je pomalá na tmavých miestach, aby sa jasne nasnímalo aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.

(Rear Sync.)
Blesk sa uvedie do činnosti pred dokončením expozície po každom spustení uzávierky.
Snímanie pri synchronizácii blesku s druhou lamelou uzávierky umožňuje nasnímať prirodzený obraz stopy, ktorý na zábere zanechá pohybujúci sa objekt, ako napríklad pohybujúce sa auto alebo kráčajúca osoba.

(Wireless)
Pri použití bezdrôtového blesku (predáva sa osobitne) daný blesk poskytne objektu viac tieňa a lepší stereoskopický efekt ako pri pripevnení blesku k fotoaparátu.

  1. Posuňte prepínač (vysunutie blesku).

Blesk sa vysunie.
  • Blesk nebude fungovať, keď nie je vysunutý.

Keď sa na fotografiách zhotovených s bleskom objavia „Biele kruhové škvrny“
Spôsobujú ich častice (prach, peľ, atď.) poletujúce v blízkosti objektívu. Po zvýraznení bleskom fotoaparátu sa tieto častice zobrazia ako biele kruhové škvrny.
Akým spôsobom je možné obmedziť „Biele kruhové škvrny“?
  • Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.

Poznámky
  • Blesk blysne dvakrát. Prvý blesk upravuje množstvo svetla.

  • Počas nabíjania blesku bliká . Po dokončení nabíjania sa blikajúca ikona rozsvieti.

Súvisiaca téma