Auto Slow Shutter

Nastavenie možnosti automatickej úpravy rýchlosti uzávierky počas snímania videozáznamu v prípade, že je snímaný objekt tmavý.
  1. MENU 1 [Auto Slow Shutter] požadovaný režim


On
Rýchlosť uzávierky sa upraví/neupraví automaticky.

Off

Poznámky
  • Keď je položka [Auto Slow Shutter] nastavená na [On], položka [ISO] je nastavená na [ISO AUTO].