FINDER/LCD Setting

Pri použití príslušenstva hľadáčika FDA-EV1MK (predáva sa osobitne) sa nastaví spôsob prepínania medzi hľadáčikom a LCD displejom.
  1. MENU 1 [FINDER/LCD Setting] požadovaný režim


Auto
Automatické prepínanie medzi hľadáčikom a LCD displeja.

Manual
Prepínanie medzi hľadáčikom a LCD displeja len pomocou tlačidla na príslušenstve hľadáčika (predáva sa osobitne).

Poznámky
  • Funkcia [FINDER/LCD Setting] je dostupná len vtedy, keď je pripojené príslušenstvo hľadáčika (predáva sa osobitne).