MF Assist

Automaticky sa zväčší obraz na displeji, aby sa uľahčilo manuálne zaostrovanie.
Táto funkcia je dostupná v režime [Manual Focus] alebo v režime [DMF].
  1. MENU 2 [MF Assist] požadovaný režim

  1. Otočením zaostrovacieho krúžku nastavte zaostrenie.

Obraz na displeji sa zväčší 5,9-násobne. Záber je možné zväčšiť aj 11,7-násobne stlačením na otočnom ovládači.

On
Zobrazený obraz sa zväčší. Trvanie zväčšenia je možné nastaviť pomocou [Focus Magnif. Time].

Off
Zobrazený obraz sa nezväčší.


Poznámky
  • Pri snímaní videozáznamov sa [MF Assist] nedá použiť.

Súvisiaca téma