LCD Quality

Nastavenie kvality zobrazenia displeja. Voľbou [Standard] ušetríte spotrebu akumulátora.
  1. MENU 2 [LCD Quality] požadovaný režim


High
Zobrazenie záberov s vysokou kvalitou obrazu.

Standard
Zobrazenie záberov so štandardnou kvalitou obrazu. Túto možnosť zvoľte s cieľom znížiť spotrebu akumulátora.

Poznámky
  • Pri použití sieťového adaptéra (je súčasťou dodávky) sa [LCD Quality] nedá nastaviť na [Standard].

  • Ak sa nebude fotoaparát určitý čas používať, keď je [LCD Quality] nastavená na [Standard], displej stmavne.

  • Keď je [LCD Quality] nastavená na [Standard], nastavenie [Power Saving Start Time] sa nedá zmeniť.