Sådan bruges denne Brugervejledning

Denne Brugervejledning forklarer anvendelsen af hver enkelt funktion på kameraet, hvordan du ændrer indstillinger, samt hvordan du finder årsagen til et problem.
De billeder, der bruges som eksempler i denne Brugervejledning, er billedgengivelser og ikke billeder, som rent faktisk er optaget med kameraet.

Sådan vælges et emne, som skal vises

De følgende illustrationer anvender Internet Explorer 7 som et eksempel.
  1. Klik på en titel i sidebjælken til venstre i browservinduet.

Titlens emneliste vises i den højre rude.
  1. Klik på en emnetitel på listen.

Beskrivelser vises i den højre rude.

Ændring af fontstørrelsen

Ændr fontstørrelsen ved at ændre din browsers indstilling. Se under Hjælp i din browser angående hvordan du ændrer fontstørrelsesindstillingen.

Søgning efter et emne via nøgleord

Indtast nøgleordet i søgevinduet og klik derefter på [Søg]-knappen.

Sådan vender du tilbage til forrige side

Brug browserens tilbage-knap til at vende tilbage til en tidligere besøgt side, eller brug brødkrummestien (A) til at få vist den ønskede side.

Sådan udskrives en side

Klik på knappen [Udskriv] for at udskrive den side, du kigger på.

Mærker og bemærkninger der anvendes i denne Brugervejledning

I denne Brugervejledning vises rækkefølgen af betjeninger med pile () (A).
Betjen kameraet i den angivne rækkefølge.
  • Der vises ikoner i sætningerne for betjeningsproceduren, når kameraet er i standardindstillingen.

  • Standardindstillingen er angivet med .

  • angiver oplysninger der er nyttige at kende.