Delenes navne

Forside

 1. Kroge til skulderstrop

 1. AF-lampe/Selvudløserlampe

 1. Modlysblændeindeks

 1. Objektiv

 1. Blænde-ring

 1. Blændeindeks/Indeks for makroskift

 1. Ring til makroskift

 1. Fokustilstandsvælger

 1. Fokusring

Bagside/sider

 1. (Pop-op-blitz)-kontakt

 1. Lyssensor

 1. Opladelampe

 1. Mikro-USB-forbindelsesstik

 1. HDMI-mikrostik

 1. (Mikrofon)-stik

 • Når der tilsluttes en ekstern mikrofon, skifter kameraet fra den interne mikrofon til den eksterne mikrofon. Hvis den eksterne mikrofon er en type, der strømforsynes via stikket, strømforsynes mikrofonen af kameraet.

 1. LCD-skærm

 1. (Afspil)-knap

 1. Kontrolvælger

 1. MOVIE (Film)-knap

 1. Ved optagelse: AEL (AE-lås)-knap
  Ved visning: (Forstør)-knap

 1. Ved optagelse: Fn (Funktion)-knap
  Ved visning: (Billedindeks)-knap

 1. Kontrolhjul

 1. (Slet)-knap

 1. MENU-knap

Overside

 1. Udløserknap

 1. Eksponeringskompensationsvælger

 1. C (Brugertilpasset)-knap

 1. Tænd/sluk-knap

 1. Funktionsvælger

 1. Multiinterface-tilbehørssko*1

 • Noget af tilbehøret kan muligvis ikke sættes helt ind og stikker ud bagtil fra multiinterface-tilbehørsskoen. Men hvis tilbehøret når den forreste ende af tilbehørsskoen, er tilslutningen fuldført.

 1. Mærke for billedsensorposition

 1. Blitz*2

 1. Mikrofon*3


*1 For detaljer om kompatibelt tilbehør til multiinterface-tilbehørsskoen skal du besøge Sony-websiden, konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted. Du kan også anvende tilbehør, som er kompatibelt med tilbehørsskoen. Der garanteres ikke for betjeninger med tilbehør fra andre producenter.
Kameraets funktioner for søger er kun til rådighed, når du anvender FDA-EV1MK-søgertilbehøret (sælges separat).
*2 For at rejse blitzen op skal du først kontrollere, at du ikke blokerer for blitzen med fingrene eller andre objekter, og derefter skyde (pop op-blitz)-kontakten til side. Når du ikke anvender blitzen, skal du skubbe den tilbage på plads med en finger. Pas på du ikke klemmer fingeren, når du lukker blitzen.
*3 Dæk ikke for denne del under optagelse af film. Gør du det, kan det medføre støj eller lavere lydstyrke.

Bund

 1. Åbning til batteriindsættelse

 1. Hukommelseskort-åbning

 1. Aktivitetslampe

 1. Låsemekanisme

 1. Højttaler

 1. Stativgevindhul

 1. Batteri-/hukommelseskortdæksel