Liste over ikoner der vises på skærmen

Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan ændre skærmvisningen med på kontrolhjulet.

I LCD-skærmtilstand*

* Søgertilstand er til rådighed og egnet til optagelse med en ekstern søger (sælges separat).

Ved afspilning (Visning af grundlæggende information)

  1.  


Skærm
Beskrivelse
Optagetilstand
Registreret nummer
Ikon for Scenegenkendelse
Overlejringsikon
AF-lampe
Hukommelseskort/overfør
100
Antal billeder, der kan optages
Bredde-højde-forhold for stillbilleder
24M/10M/4.6M/20M/8.7M/3.9M
Billedformat for stillbilleder
Billedkvalitet for stillbilleder
Billedhastighed for film
Optagetilstand for film
Resterende batterikapacitet
Blitzopladning i gang
Indstillingseffekt fra
Optager ikke lyd under filmoptagelse
Vindstøjsreduktion
SteadyShot/SteadyShot-advarsel
Advarsel om overophedning
Databasefilen er fuld/Databasefilfejl
Visningstilstand
100-0003
Mappe- og filnummer
Beskyt
Udskriftsbestilling (DPOF)
Advarsel om lavt batteriniveau

  1.  


Skærm
Beskrivelse
Drevtilstand
Blitztilstand/rødøjereduktion
Fokustilstand
Autofokusområde
Blød hud-effekt
Registrering af ansigter/smiludløser
Lysmålermetode
7500K A5 G5
Hvidbalance
DRO/Auto HDR
+3 +3 +3
Kreativ indstilling/kontrast, mætning, skarphed
Billedeffekt
Auto. port. mark.
Eksponeringskompensation/Manuelt afpasset
Blitzkompensation
EV-skala (kun for søgertilstand)
Indikator for følsomhed af smilregistrering

  1.  


Skærm
Beskrivelse
OPT 0:12
Optagetid for filmen (m:s)
Fokusstatus
1/250
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
ISO400
ISO-tal
AE-lås
Auto HDR-billedfejl
Billedeffektfejl
Histogram
2012-1-1
10:37 AM
Optaget dato/klokkeslæt for billedet, der gengives
3/7
Billednummer/antal billeder, der er optaget i den valgte visningstilstand
Sporingsfokus
Sporingsfokusvejledning

  1.  


Skærm
Beskrivelse
Punktmålingscirkel
Niveau
Smart telekonverter
Smart zoom/Klar billedzoom/Digital zoom
Indikator for lukkerhastighed
Indikator for blænde
Makrotilstand