Brug af kontrolhjulet

(Vis indhold)-funktionen er tildelt til op-knappen på kontrolhjulet. Du kan tildele de ønskede funktioner til venstre-, højre- og ned-knapperne.
Tryk på hver side af kontrolhjulet for at komme ind i opsætningsskærmen for hver funktion.

Drej på kontrolhjulet eller tryk på kontrolhjulets op/ned/højre/venstre side ved at følge skærmen for at flytte vælgerrammen.
Tryk på i midten af kontrolhjulet for at indstille det valgte punkt.

Flytning af vælgerrammen på MENU-skærmen osv.

Tryk på kontrolhjulets op/ned/højre/venstre side for at flytte vælgerrammen. I visse tilstande kan du også flytte vælgerrammen ved at dreje på kontrolhjulet.
Relateret emne