Vejledning i kamera

  1. Tryk på MENU-knappen.

  1. Vælg det ønskede MENU-punkt med / på kontrolhjulet.

  1. Tryk på (Slet)-knappen.

Der vises betjeningsvejledningen for det MENU-punkt, som du valgte i trin 2.