Adgang til Wi-Fi®-netværk

Hvis du vil handle i Reader Store eller oprette trådløs forbindelse til internettet, skal du opsætte en trådløs internetforbindelse (Wi-Fi®) ved at udføre følgende trin.

Klargøring af Wi-Fi-forbindelse

Før du opretter forbindelse til et adgangspunkt, skal du aktivere [Wi-Fi] på din Reader.
 1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Applications] [Settings] [Wireless Network Settings].

 1. Marker afkrydsningsfeltet til højre for [Wi-Fi] for at tænde Wi-Fi-netværket.

Markeringen betyder, at [Wi-Fi] er aktiveret. Wi-Fi er som standard deaktiveret.
Du kan eventuelt også trykke på statuslinjen [Wi-Fi]. Se Detaljer.
Tip
 • Deaktiver [Wi-Fi], når funktionen ikke er i brug, for at forlænge brugstiden af batteriet i din Reader.

 • Aktiver [Wireless Standby], hvis du vil forlænge batteriets brugstid. Se Detaljer.


Wi-Fi-statusikoner

Følgende ikoner på statuslinjen angiver Wi-Fi-forbindelsens status.

Ikon
Status
Wi-Fi er aktiveret. Antallet af buer angiver Wi-Fi-signalets styrke.
Wi-Fi-netværksfunktionen på din Reader er i standby. Se Detaljer.
Der er intet Wi-Fi-adgangspunkt. I denne tilstand kan du ikke få adgang til internettet.
Indstillingen [Wi-Fi] er deaktiveret.

Valg af tilslutningstype

Vælg dit Wi-Fi-miljø, og følg en af metoderne nedenfor for at oprette forbindelse til et adgangspunkt.
Brug følgende spørgsmål til at finde den bedst egnede metode til opsætning af din Readers Wi-Fi-netværksforbindelse.
 1. Internet

*WPS: Wi-Fi Protected Setup

Metode A

En WPS-kompatibel Wi-Fi-router med WPS-knap Detaljer

Metode B

En WPS-kompatibel Wi-Fi-router med PIN-knap. Se Detaljer.

Metode C

Tilslutning til en Wi-Fi-router, der ikke understøtter WPS. Se Detaljer.

Metode D

Tilslutning til et tilgængeligt Wi-Fi-netværk. Se Detaljer.

Manuel opsætning

Manuel opsætning af en Wi-Fi-netværksforbindelse – opret forbindelse til et adgangspunkt, hvor SSID'et er indstillet til at være usynligt. Se Detaljer.

Metode A: En WPS-kompatibel Wi-Fi-router med WPS-knap

Din Reader er kompatibel med WPS (Wi-Fi Protected Setup), der gør det nemt at oprette Wi-Fi-forbindelse ved hjælp af knappen "WPS" eller "Connect" på din WPS-kompatible Wi-Fi-router. Kontroller, at indstillingen [Wi-Fi] er aktiveret, og tryk på [Wi-Fi Settings] på skærmen [Wireless Network Settings]. Du kan også vælge at aktivere [Wi-Fi] ved at trykke på statuslinjen og trykke på [Wi-Fi Settings].
 1. Tryk på [WPS Push-Button Configuration] [Start].

 1. Tryk på knappen "WPS" eller "Connect" på din Wi-Fi-router inden for 2 minutter.*

Din Reader forsøger automatisk at oprette en Wi-Fi-forbindelse.
* Navnet på knappen på din Wi-Fi kan variere.
 1. Knappen "WPS" eller "Connect"

 1. Når skærmen på din Reader viser, at opsætningen er udført, skal du trykke på [OK].

Statussen for den trådløse forbindelse vises på statuslinjen. Se Detaljer.
Yderligere tekniske oplysninger findes under Detaljer.

Metode B: En WPS-kompatibel Wi-Fi-router med PIN-knap

Hvis din WPS-kompatible Wi-Fi-router ikke understøtter knapkonfiguration, skal du oprette forbindelse ved at indtaste en PIN-kode (Personal Identification Number). Kontroller, at indstillingen [Wi-Fi] er aktiveret, og tryk på [Wi-Fi Settings] på skærmen [Wireless Network Settings]. Du kan også vælge at aktivere [Wi-Fi] ved at trykke på statuslinjen og trykke på [Wi-Fi Settings].
 1. Tryk på [Add Wi-Fi Network] [WPS PIN Method] [Start].

Der vises en PIN-kode på skærmen på din Reader.
Indtast din PIN-kode på din Wi-Fi-router. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til din Wi-Fi-router.
 1. Når du har indtastet PIN-koden, skal du trykke på [OK] på din Reader.

Efter kort tid opretter din Reader automatisk forbindelse til det trådløse netværk.
Statussen for den trådløse forbindelse vises på statuslinjen. Se Detaljer.
Yderligere tekniske oplysninger findes under Detaljer.

Metode C: Tilslutning til en Wi-Fi-router, der ikke understøtter WPS

Kontroller, at indstillingen [Wi-Fi] er aktiveret, og tryk på [Wi-Fi Settings] på skærmen [Wireless Network Settings]. Du kan også vælge at aktivere [Wi-Fi] ved at trykke på statuslinjen og trykke på [Wi-Fi Settings].
 1. Tryk på [Scan].

Der vises en liste over tilgængelige adgangspunkter under [Wi-Fi Networks].

Element
Beskrivelse
Netværks-SSID
Sikkerhedstype
Sidetal
Ikon for bladring
Wi-Fi er aktiveret, og din Reader har registreret et ubeskyttet netværk.
Wi-Fi er aktiveret, og din Reader har registreret et beskyttet netværk. Der skal indtastes en adgangskode for at oprette forbindelse til den ønskede Wi-Fi-router. Adgangskoden kaldes muligvis en WEP-nøgle/WPA-nøgle/krypteringsnøgle/netværksnøgle eller tilsvarende.

 1. Tryk på din Wi-Fi-routers SSID (Service Set Identifier) på listen [Wi-Fi Networks]. Yderligere oplysninger om placering af Wi-Fi-routerens SSID findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med din Wi-Fi-router.

 1. Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, skal du trykke på inputområdet og indtaste adgangskoden med skærmtastaturet.

 1. Tryk på [Connect].

Din Reader opretter forbindelse til Wi-Fi-netværket.
Statussen for den trådløse forbindelse vises på statuslinjen. Se Detaljer.
Yderligere tekniske oplysninger findes under Detaljer.

Metode D: Tilslutning til et tilgængeligt Wi-Fi-netværk

Nogle offentlige, trådløse adgangspunkter eller "hotspots" er åbne, og du kan derfor uden videre oprette forbindelse til dem. Kontroller, at indstillingen [Wi-Fi] er aktiveret, og tryk på [Wi-Fi Settings] på skærmen [Wireless Network Settings]. Du kan også vælge at aktivere [Wi-Fi] ved at trykke på statuslinjen og trykke på [Wi-Fi Settings].
 1. Tryk på [Scan].

Der vises en liste over tilgængelige adgangspunkter under [Wi-Fi Networks].

Element
Beskrivelse
Netværks-SSID
Sikkerhedstype
Sidetal
Ikon for bladring
Wi-Fi er aktiveret, og din Reader har registreret et ubeskyttet netværk.
Wi-Fi er aktiveret, og din Reader har registreret et beskyttet netværk. Der skal indtastes en adgangskode for at oprette forbindelse til den ønskede Wi-Fi-router. Adgangskoden kaldes muligvis en WEP-nøgle/WPA-nøgle/krypteringsnøgle/netværksnøgle eller tilsvarende.

 1. Tryk på din Wi-Fi-routers SSID (Service Set Identifier) på listen [Wi-Fi Networks].

 1. Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, skal du trykke på inputområdet og indtaste adgangskoden med skærmtastaturet.

 1. Tryk på [Connect].

Statussen for den trådløse forbindelse vises på statuslinjen.
 1. Programmet [Browser] starter muligvis automatisk for at oprette forbindelse til et offentligt adgangspunkt. Ellers kan du starte programmet [Browser] manuelt ved at trykke på knappen (Startside) og trykke på [Applications] [Browser].

 1. Der vises muligvis yderligere oplysninger om udførelse af tilslutningen på browserskærmen. Følg anvisningerne, hvor det er muligt.

Yderligere tekniske oplysninger findes under Detaljer.

Manuel opsætning af en Wi-Fi-forbindelse

Du kan opsætte en Wi-Fi-netværksforbindelse manuelt ved at indtaste de oplysninger, der er nødvendige for at udføre tilslutningen. Kontroller, at indstillingen [Wi-Fi] er aktiveret, og tryk på [Wi-Fi Settings] på skærmen [Wireless Network Settings]. Du kan også vælge at aktivere [Wi-Fi] ved at trykke på statuslinjen og trykke på [Wi-Fi Settings].
 1. Tryk på [Add Wi-Fi Network].

 1. Tryk på [Manual Registration].

 1. Tryk på inputområdet for [SSID], og indtast oplysningerne med skærmtastaturet.

 1. Tryk på menuen [Security Method] (standardindstillingen er [Open]), og tryk derefter på den understøttede sikkerhedstype.

 1. Tryk på inputområdet for [Password], indtast din adgangskode med skærmtastaturet, og tryk derefter på [Done] [Save].

 1. Tryk på det gemte netværks-SSID på listen [Wi-Fi Networks] på skærmen [Wi-Fi Settings].

 1. Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, skal du trykke på inputområdet og indtaste adgangskoden med skærmtastaturet.

 1. Tryk på [Connect].

Din Reader opretter forbindelse til Wi-Fi-netværket.
Statussen for den Wi-Fi-forbindelsen vises på statuslinjen. Se Detaljer.
Yderligere tekniske oplysninger findes under Detaljer.

Generelle bemærkninger om Wi-Fi-forbindelser

 • Tryk på et netværks-SSID på listen [Wi-Fi Networks], og hold fingeren på SSID'et for at få vist adgangspunktets status og relaterede oplysninger.

 • Før du opretter forbindelse til et trådløst netværk, skal du kende alle krav, brugernavn og/eller adgangskode – disse oplysninger kan fås hos internetudbyderen/Wi-Fi-udbyderen.

 • Du kan konfigurere op til 20 Wi-Fi-netværksforbindelser.

 • Din Reader understøtter ikke alle tilpassede Wi-Fi-netværkssikkerhedssystemer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til internetudbyderen/Wi-Fi-udbyderen.

 • Hvis du ændrer adgangskoden for et Wi-Fi-netværk, som du aktuelt er tilsluttet, forsøger din Reader at genoprette forbindelsen til Wi-Fi-netværket med den nye adgangskode.

 • Hvis du vil bruge en statisk IP-adresse, skal du trykke på knappen (Menu) tryk på [Advanced] under [Wi-Fi Settings] tryk på [Use Static IP]. Du må ikke ændre denne indstilling, medmindre du får besked på det af en netværksadministrator, da der ellers er risiko for, at der ikke kan oprettes Wi-Fi-netværksforbindelse.

 • Hvis et adgangspunkts SSID (Service Set Identifier) er privat, skal du indtaste oplysningerne for Wi-Fi-forbindelsen manuelt.

 • Adgangspunktet filtrerer muligvis adgangen med en MAC-adresse. Kontroller MAC-adressen ved at trykke på knappen (Startside) tryk på [Applications] [Settings] [About] [Device Information], og registrer derefter MAC-adressen for adgangspunktet for at oprette en Wi-Fi-forbindelse.

 • Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, kan du også få vist hastighed, sikkerhed og andre oplysninger om Wi-Fi-netværket ved at trykke på knappen (Menu) og trykke på [Connection Information] på skærmen [Wi-Fi Settings].

 • Når du en gang har konfigureret et adgangspunkt, kan du oprette forbindelse til det igen ved at trykke på det på listen [Wi-Fi Networks] og derefter trykke på [Connect].