Opladning af din Reader

Batteriniveauet vises på statusikonet for opladning/batteri til højre for statuslinjen. Se Detaljer.
Hvis batteriniveauet er lavt, skal du vælge en af metoderne i følgende afsnit for at oplade din Reader.
  1. Micro USB-port

  1. Indikator for opladning

Opladning via computeren

  1. Tænd din computer.

  1. Slut din Reader til computeren med det medfølgende USB-kabel.

Vent, indtil skærmen nedenfor vises.

Funktion
Beskrivelse
Installer Reader-programmet, eller overfør data
Tryk på [Yes] for at installere dit Reader-program eller overføre filer fra din computer til din Reader, mens den lades op. Din Reader kan ikke betjenes under overførsel.
Når skærmen for USB-lager vises på din Reader, registreres den på computeren, og drevene "READER" og "SETUP" vises på computeren.
Opladningen er fuldført, når ikonet * ændres til .
Når opladningen er fuldført, skal du fjerne USB-kablet fra din Reader og computeren.
Efter kort tid vises skærmen [Startside].
* Ikonet vises kun, når din Reader er i dataoverførselstilstand.
Oplad din Reader
Tryk på [No], eller tryk på knappen (Tilbage) for at vende tilbage til forrige skærm.
Alternativt trykkes på knappen (Startside). Skærmen [Startside] vises. Opladningen er fuldført, når ikonet ændres til .
Din Reader registreres ikke af computeren i denne tilstand*. Når opladningen er fuldført, skal du fjerne USB-kablet fra din Reader og computeren.
* Denne situation kan variere afhængigt af indstillingerne på din computer.

Bemærk
  • Computeren skal være tændt for at oplade din Reader. Din Reader lades ikke op, hvis computeren skifter til slumretilstand eller standby. Når din Reader lades op, skal du lade computeren være tændt og tilsluttet en stabil og kontinuerlig strømkilde.

  • Du kan ikke bruge knappen (Power), når din Reader er sluttet til computeren og lades op.

  • Hvis du slukker din Reader ved at trykke på [Settings] [Device Shutdown] under en opladning, stoppes opladningen af din Reader.

Tip
  • Du kan også oplade din Reader med en netadapter (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, medfølger ikke). Med denne opladningsmetode tager det ca. 2 timer at lade batteriet helt op.

  • Hvis batteriet næsten er løbet tør for strøm, vil opladning af din Reader med vekselstrømsadapteren i 3 minutter give nok batterieffekt til at læse omkring 600 sider.

  • Hvis du vil skifte fra opladningstilstand til dataoverførselstilstand, skal du trykke på statuslinjen for at åbne meddelelsesvinduet tryk på [USB connected] [Yes].

Statusikon for opladning/batteri

Statusikonet for opladning/batteri viser opladningens status eller anslået batteriniveau.

Ikon
Beskrivelse
Fire bjælker angiver, at batteriet er ladet helt op eller næsten ladet helt op. Antallet af bjælker reduceres med batteriniveauet. Nul bjælker angiver, at der næsten ikke er mere strøm på batteriet.
Batteriet er ladet helt op.
Batteriet er ved at blive ladet op.