Maksimering af batteriets brugstid

Du kan spare på batteriet på mange måder. Sådan forlænges batteriets brugstid:
 • Hvis du ikke har planer om at bruge din Reader, skal du slukke for din Reader.

 • Du må ikke efterlade din Reader med et næsten tomt batteri i en længere periode. Dette kan påvirke batterikapaciteten.

 • Opbevar eller brug din Reader ved stuetemperatur eller inden for det anbefalede temperaturinterval 5°C til 35°C.

 • Deaktiver Wi-Fi, når der ikke er brug for trådløs kommunikation.

 • Aktiver [Wireless Standby], hvis du vil forlænge batteriets brugstid.

Strømkrævende betjening

Følgende kan kræve mere strøm end normal læsning.
 • Kommunikation via Wi-Fi.

 • Konstant opdatering af listen [Wi-Fi Networks].

 • Visning af grafiktunge bøger, tidsskrifter, filer eller websteder

 • Afspilning af et diasshow med kort visningsinterval.

 • Brug af et microSD-kort.

 • Hyppig isættelse og fjernelse af et microSD-kort.

 • Lagring af store mængder indhold på et microSD-kort.

 • Kommentarer, søgning ud fra nøgleord og ordbogsopslag.

 • Wi-Fi-netværksfunktionen på din Reader er ikke i standby.