Sådan tændes/slukkes din Reader

  1. Knappen (Power)

  1. Indikator for opladning

Sådan tændes din Reader

  1. Tryk på knappen (Power).

Hvis batteriet er løbet tør for strøm, er der ikke strøm nok til knappen (Power), og du kan muligvis ikke tænde din Reader. I dette tilfælde blinker indikatoren for opladning muligvis rødt 3 gange. Slut din Reader til computeren med det medfølgende USB-kabel – din Reader tændes straks automatisk. Vent med at betjene din Reader, indtil den er tændt.

Sådan lukkes/slukkes din Reader

  1. Tryk på knappen (Power), og hold den nede i 3 sekunder.

  1. Tryk på [Yes] for at slukke din Reader.

Hvis du slukker helt for din Reader, når du ikke bruger den i en længere periode, kan du spare mere batteri, end hvis din Reader er sat i slumretilstand.

Samme handling kan udføres via [Settings].
  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Applications] [Settings] [Device Shutdown] [Yes].

Slumretilstand

Hvis du vil spare på batteriet og undgå utilsigtet betjening af berøringsskærmen, skal du sætte din Reader i slumretilstand ved at trykke på knappen (Power). Standbyskærmen vises. Du kan gøre standbyskærmen mere personlig. Se Detaljer.
Tryk på knappen (Power) igen for at vække din Reader.
Tip
  • Din Reader kan også indstilles til slumretilstand ved at lukke Standard Cover eller Cover with Light (medfølger ikke).

Automatiske strømbesparelsestilstande

Din Reader skifter til slumretilstand efter 10 minutter uden brugerhandlinger. Din Reader lukkes ned/slukkes automatisk efter 3 dage i slumretilstand. De automatiske strømbesparelsestilstande kan ikke deaktiveres.
Tip
  • Din Reader skifter ikke til dvaletilstand, hvis du trykker på skærmen mindst hvert 10. minut.