Knapper

(Power)

Tænder/slukker din Reader, og gør det muligt at vælge slumretilstand. Se Detaljer.

< > (Bladring)

Når der læses en bog eller et tidsskrift: Tryk på en af knapperne for at bladre en side fremad eller tilbage. Tryk på en af knapperne, og hold den nede for at bladre gennem flere sider.
Når der bruges en webbrowser: Tryk på en af knapperne for at rulle op eller ned på en side.

(Startside)

Viser skærmen [Startside].

(Tilbage)

Går tilbage til den forrige skærm eller går tilbage til indholdslisten fra en bog. Bruges også til at lukke et skærmtastatur eller en dialogboks/navigationslinje/værktøjslinje.

(Menu)

Viser tilgængelige indstillinger.