Fjernelse/fastgørelse af Standard Cover (PRS-T3)

Fjernelse af Standard Cover

  1. Åbn Standard Cover, og vend din Reader.

  1. Hold din Reader godt fast med en hånd.

  1. Sæt en fingernegl eller spids del ind i slidsen på den nederste kant, og løft og fjern derefter Standard Cover forsigtigt.

Fastgørelse af Standard Cover

  1. Sæt de fire øverste tapper på dit Standard Cover ind i de øverste huller på din Reader.

  1. Sæt alle tapper ind i hullerne (angivet med pile), og tryk dit Standard Cover på plads.

Bemærk
  • Fjern ikke mærkaten på batteriet.

Tip
  • Standard Cover og Cover with Light (medfølger ikke) omfatter en magnetisk aktiveret væknings-/slumrefunktion, som automatisk vækker/bringer din Reader i slumretilstand, når du åbner/lukker låget.