Fjernelse/fastgørelse af Back Panel (PRS-T3S*)

* Kun begrænset oplag.

Fjernelse af Back Panel

  1. Vend din Reader.

  1. Hold din Reader godt fast med en hånd.

  1. Sæt en fingernegl eller spids del ind i slidsen på den nederste kant, og løft og fjern derefter Back Panel forsigtigt.

Fastgørelse af Back Panel

  1. Sæt de fire øverste tapper på dit Back Panel ind i de øverste huller på din Reader.

  1. Sæt alle tapper ind i hullerne (angivet med pile), og tryk dit Back Panel på plads.

Bemærk
  • Fjern ikke mærkaten på batteriet.