Slot til microSD-kort

Slotten til microSD sidder bag på din Reader.
  1. Fjernelse af Standard Cover (PRS-T3) eller Back Panel (PRS-T3S*).

  1. Tag fat i microSD-kortet, vend det, så kontakterne peger nedad, og pilen peger ind mod slotten til microSD-kortet, og tryk det derefter ind i slotten, indtil det klikker på plads.

Adgangsindikatoren lyser orange, mens din Reader bruger microSD-kortet.
  1. Fastgørelse af Standard Cover (PRS-T3) eller Back Panel (PRS-T3S*).

* Kun begrænset oplag.
Et microSD-kort kan formateres efter behov. Se Detaljer.
Bemærk
  • Fjern ikke microSD-kortet, mens adgangsindikatoren er tændt.

  • Tryk microSD-kortet i en gang, skub forsigtigt kortet ud med fingerspidsen, og slip.

  1. Adgangsindikator