Programmer og skærmen [Startside]

Tryk på knappen (Startside) for at åbne skærmen [Startside]. Skærmen [Startside] indeholder følgende programmer.
De viste ikoner kan variere afhængigt af indstillingen land/område.
 1. Statuslinje

 1. Senest læste element

Tryk på for at få vist de fire senest læste bøger/tidsskrifter. Tryk på for at få vist forrige skærm.
 1. Senest tilføjede bøger/tidsskrifter

 1. Programmer

Afhængigt af lande-/områdevalg vises op til fire programikoner.
Skærmen [Applications] vises, hvis du trykker på [Applications] på skærmen [Startside].
 1. Statuslinje

 1. Programmer

Tip
 • Det senest åbnede element vises under [Continue Reading] på skærmen [Startside]. Tryk på det senest åbnede for at genoptage læsningen.

 • De fire senest læste bøger/tidsskrifter vises ved at ændre [Continue Reading] på skærmen [Startside].

 • De fire seneste bøger/tidsskrifter, der er føjet til din Reader, vises under [Recently Added] på skærmen [Startside]. Tryk på en af dem for at læse den.

 • Hvis du trykker på fanen for Reader Store-anbefaling(er), vises de tre mest anbefalede bøger/tidsskrifter fra Reader Store under fanen. Marker knappen for at skjule anbefaling(er).

 • Reader Store-anbefalingsfunktionen er kun tilgængelig i bestemte lande/områder. Se din lokale Reader Store-hjemmeside for flere oplysninger. Funktioner beskrevet i dette afsnit vises på din Reader, hvis din lokale Reader Store understøtter dem.


Program
Beskrivelse
[Bookshelves]
Tryk på [Bookshelves] for at få vist indholdslisten for [Books] i fabriksstandard. Tryk alternativt i øverste venstre hjørne på skærmen, eller tryk på knappen (Menu) [Choose Bookshelf] for at få vist følgende pop op-menu.
[Books]
[Collections]
[Purchased Content]*
[Evernote]
* Hvis du ikke er logget på Reader Store endnu, vises [Purchased Content] ikke. Funktionen [Purchased Content] vises kun på din Reader, hvis din lokale Reader Store understøtter funktionen.
[Reader Store]*
Skifter til Reader Store. Du kan finde hovedtitler, bestsellere, nyudgivelser og andet. Se Detaljer.
[More Content]*
Åbn webbrowseren, og få vist siden [More Content].
[Applications]
Viser en liste over programmer.
[Browser]
Åbner webbrowseren. Se Detaljer.
[Public Library]*
Hjælper dig med at finde offentlige biblioteker, hvor du kan låne bøger til din Reader. Se Detaljer.
[Periodicals]*
Viser en liste over alle tidsskrifter på din Reader og på et eventuelt isat microSD-kort. Se Detaljer.
[All Notes]
Viser en liste over de bogmærker/kommentarer, som du har oprettet i bøger og tidsskrifter. Se Detaljer.
[Dictionary]
Gør det muligt at slå et ord op i ordbogen. Se Detaljer.
[Handwriting]
Gør det muligt at tegne i et tegnefelt. Se Detaljer.
[Text Memo]
Gør det muligt at indtaste tekstnoter i et notefelt. Se Detaljer.
[Pictures]
Viser de billeder, der er på din Reader og på et eventuelt isat microSD-kort. Se Detaljer.
[Settings]
Viser elementer til indstilling af din Reader. Se Detaljer.
[Evernote Setup]
Bliv registreret for at uploade din fremhævelser, billeder og håndskrevne noter til Evernote cloud. Se Detaljer.
[Facebook Setup]
Log ind eller log ud for at sende bogoplysninger, foretrukne passager og samlinger sammen med dine kommentarer til Facebook. Se Detaljer.

* Tilgængeligheden af programmerne varierer afhængigt af indstillingen land/område.

Statuslinje

Statuslinjen viser den aktuelle status for din Reader, f.eks. Wi-Fi-status, batteriniveau og status for downloading af filer fra Reader Store.
Følgende elementer vises på statuslinjen.

Ikon
Beskrivelse
Tilsluttet med USB-kabel.
Der oprettes forbindelse til et netværk.
Der downloades. Når der er flere igangværende downloads, vises antallet af downloads ved siden af dette ikon.
Dette ikon vises også ved download af firmwareopdatering.
Download udført.
Hvis downloadingen mislykkes, vises ikonet (mislykket).
Ikonet forsvinder, når du åbner meddelelsesvinduet og trykker på [Clear], eller når du trykker på de downloadede elementer på listen [Notification].
Dette ikon vises også, når firmwaredownload er fuldført.
Evernote-synkronisering i gang.
Evernote-synkronisering fuldført.
Hvis synkroniseringen mislykkes, vises ikonet (mislykket). Ikonet forsvinder, når du åbner meddelelsesvinduet og trykker på [Clear], eller når du trykker på et synkroniseret element på listen [Notification].
Ikonet vises, når Evernote-synkroniseringen stopper.
Databasen opdateres.
Signalstyrke for Wi-Fi-netværk. Se Detaljer.
Aktuelt batteriniveau. Se Detaljer.
Ikonet vises, når der findes ny firmware.

Bemærk
 • Ikke alle ikoner vises på samme tid afhængigt af situationen.

Tip
 • Når du trykker på knappen (Menu) på skærmen [Startside], vises der tidsoplysninger til venstre for statuslinjen i ca. 5 sekunder.

Meddelelsesvindue

Tryk på statuslinjen for at åbne et meddelelsesvindue, der indeholder netværksrelaterede elementer og andre aktuelle handlinger.

Element
Beskrivelse
Aktiverer/deaktiverer [Wi-Fi]. Se Detaljer.
Går til skærmen [Wi-Fi Settings]. Se Detaljer.
Viser statussen for elementer, der downloades fra Reader Store eller internettet.
Statuslinjen viser, hvor lang tid det tager at downloade et element fra Reader Store eller internettet.
Vises, når Evernote-synkronisering er i gang.
Skifter til dataoverførselstilstand. Se Detaljer.
Et element, som er blevet downloadet. Tryk på ikonet for at åbne elementet.
Element, hvormed Evernote-synkronisering er fuldført. Tryk for at åbne.
Vises, når der findes ny firmware.
Vises, når der vises meddelelser. Tryk på ikonet for at rydde listen over meddelelser. Ikonet (download udført), ikonet (Evernote-synkronisering udført), ikonet (Evernote-synkronisering mislykkes) og ikonet (ny firmware fundet) forsvinder også fra statuslinjen.

Der vises muligvis andre elementer i meddelelsesvinduet afhængigt af statussen for din Reader.
Tryk på knappen (Menu) for at lukke meddelelsesvinduet.