Brug af berøringsskærm

Berøringsskærmen genkender følgende handlinger.

Tryk

Tryk på et ikon, en knap eller et menuelement, og løft hurtigt fingeren igen, for at vælge eller udføre en handling.

Tryk og hold

Tryk på et ord, og hold fingeren på ordet for at markere det og åbne en pop op-menu med flere handlinger.

Tryk, hold og træk

Tryk på skærmen, og hold fingeren på skærmen, mens du trækker fingeren hen over skærmen for at markere et afsnit med tekst og åbne en pop op-menu med flere handlinger.

Svirp

Lad fingeren glide hen over berøringsskærmen for at bladre mellem siderne. Du kan bladre fremad ved at svirpe til venstre, eller bladre tilbage ved at svirpe til højre. Du kan også navigere mellem siderne fra indholdslisten.

Svirp og hold

Hvis du vil bladre gennem flere sider, skal du svirpe og holde fingeren på skærmen. Løft fingeren fra skærmen for at stoppe bladringen.

Knib

Knib fingrene sammen, eller skub dem fra hinanden for at zoome ind eller ud på den aktuelle side eller det aktuelle billede.
Bemærk
  1. Tryk på knappen (Tilbage) for at afslutte zoomfunktionen.

Træk

Tryk på en side eller et billede, der er zoomet ind på, og træk fingeren hen over skærmen for at flytte rundt på siden eller billedet. Siden eller billedet vises med den nye placering, når du løfter fingeren fra skærmen.