Skærmtastatur

Skærmtastaturet vises, når du skal indtaste oplysninger. Hvis tastaturet ikke vises automatisk, skal du trykke på skærmens indtastningsfelt.

Skærmtastaturets opbygning

  1. Indtastningsfelt

  1. Indtastningshistorik

  1. Tekstboks med det aktuelle ord

  1. Skift-tast/[ALT]

  1. [?123]/[ABC]

  1. Mellemrumstast

  1. (Søg)/ (Linjeskift)/[Go]

  1. Tilbage-tast


Funktion
Handling
Indtast tekst.
Tryk på indtastningsfeltet.
Slet et tegn.
Tryk på .
Afslut indtastning.
Tryk på [Go]/[Done].
Indsæt linjeskift.
Tryk på tasten . Tasten er kun aktiveret, når der kan indtastes flere linjer.
Skift tastaturtype.
Tryk på [?123] for at få vist symboltastaturet. Tryk på [ALT] for at få vist flere tegn. Tryk på [ABC] for at gå tilbage til bogstavtasterne.
Indsæt et stort bogstav.
Tryk på . Tryk på , og hold fingeren på tasten for at aktivere Caps Lock. Tryk på for at afslutte Caps Lock.
Indsæt et mellemrum.
Tryk på mellemrumstasten.
Indsæt et tidligere registreret ord.
Ved siden af det aktuelle ord i indtastningsfeltet vises en liste over ord, der er registreret i indtastningshistorikken*. Tryk på det ønskede ord for at indsætte det.
Tryk på det aktuelle ord i indtastningsfeltet, og hold fingeren på ordet for at registrere ordet i indtastningshistorikken (ordet skal indeholde mindst 3 bogstaver).
Flyt markøren i indtastningsfeltet
Tryk på det sted, hvor markøren skal flyttes hen.
Indtast udvidede tegn.
Tryk på en tast, og hold den nede, og vælg derefter en af tasterne.

* Hvis du vil rydde indtastningshistorikken, skal du trykke på knappen (Startside) tryk på [Applications] [Settings] [Initialization] [Clear Keyboard History].
Bemærk
  • Tilgængelige tastaturtyper og indtastningsmetoder varierer afhængigt af programmet.