Værktøjer

Nedenfor vises en liste over de værktøjer, der er tilgængelige på de enkelte programmers side med indholdsliste.
Programmerne indeholder ikke samme værktøjer.

Værktøjsikon
Beskrivelse
Skifter visning mellem miniaturevisning og listevisning. Se Detaljer.
Ændrer sorteringsrækkefølgen.
Søger efter indhold ud fra nøgleord. Se Detaljer.
Opretter en ny samling.
Vælger den notetype, der skal vises på listen.
Opretter en ny tegning.
Opretter en ny tekstnote.
Synkronisering med Evernote. Se Detaljer.
Under synkronisering skifter ikonet til (tryk for at stoppe synkronisering).