Brug af indstillinger under (Menu)

Nedenfor vises en liste over indstillinger, der er tilgængelige, når du trykker på knappen (Menu) på de enkelte programmers side med indholdsliste.
Ikke alle programmer indeholder samme indstillinger.

Indstilling
Beskrivelse
[Add to Collection]
Føjer en eller flere bøger til en samling. Se Detaljer.
[Delete Books]
Sletter en eller flere bøger fra din Reader. Se Detaljer.
[Protect Books]
Beskytter en eller flere bøger mod sletning. Se Detaljer.
[Title (1 Line View)]/[Title (2 Line View)]
Viser den uafkortede titel. Se Detaljer.
[Return Books]
Viser, hvordan du afleverer en eBook til et offentligt bibliotek. Se Detaljer.
[Choose Bookshelf]
Åbn pop op-menuen, og du kan vælge fra følgende undermenu.
[Books] Viser bogen.
[Collections] Viser samlingerne.
[Purchased Content]* Viser de købte bøger.
[Evernote] Viser elementer downloadet fra Evernote.
* Kun tilgængelig i bestemte lande/områder. Funktionen [Purchased Content] vises kun på din Reader, hvis din lokale Reader Store understøtter funktionen.
[Delete Issues]
Sletter et eller flere numre af et tidsskrift fra din Reader. Se Detaljer.
[Protect Issues]
Beskytter et eller flere numre af et tidsskrift mod sletning. Se Detaljer.
[Manage Subscription]
Administrerer antallet af udgaver, som du vil gemme. Se Detaljer.
[Move to Collection]
Flytter en eller flere bøger til en samling.
[Remove Content]
Fjerner elementer fra en samling, som du har oprettet. Se Detaljer.
[Rename Collection]
Omdøber en samling. Se Detaljer.
[Post to Facebook]
Sender oplysninger om bogsamling. Se Detaljer.
[Organize to Collection]
Flytter et eller flere elementer i [Default Collection] til andre samlinger oprettet af brugeren. Se Detaljer.
[Sync]
Synkronisering med Evernote. Se Detaljer.
[Delete Notes]
Sletter en eller flere noter.
[Delete Memos]
Sletter en eller flere tekstnoter. Se Detaljer.
[Protect Memos]
Beskytter en eller flere tekstnoter. Se Detaljer.
[Delete Drawings]
Sletter en eller flere tegninger. Se Detaljer.
[Protect Drawings]
Beskytter en eller flere tekstnoter/tegninger. Se Detaljer.
[Delete Pictures]
Sletter en eller flere billeder. Se Detaljer.
[Settings]
Ændrer diasshowets visningsinterval. Se Detaljer.