Sidenavigation

Du kan navigere i bøger på flere måder.
 1. Tryk her for at tilføje et bogmærke. Detaljer

Tryk og hold for at tilføje en note.
 1. Lav en håndskreven note. Detaljer

 1. Tryk og hold for at åbne indstillinger. Detaljer

 1. Svirp for at bladre mellem siderne.

 1. Tryk for at åbne en sidenavigationsrude.

Tip
 • Hvis du vælger afkrydsningsfeltet [Refresh Display] fra [Application Preferences], opdateres displayet ved hvert sideskift. Se Detaljer.

Brug af sidenavigationsruden

 1. Sidetal

 1. Tryk på et sidetal, eller tryk på knappen (Menu) tryk på [Navigate Page] for at åbne sidenavigationsruden.

Brug af sidebjælken

 1. Sidebjælke

 1. Skyder

 • Tryk et sted på sidebjælken for at gå direkte til den side, der har netop denne placering.

 • Tryk på skyderen, og træk i den.

Hvis du vil lukke sidenavigationsruden, skal du trykke på knappen (Tilbage).

Brug af [Table of Contents]

 1. Tryk på [Table of Contents].

Hvis du vil tilbage til siden i en bog, skal du trykke på knappen (Tilbage).
 1. Tryk på et kapitel eller afsnit for at åbne det.

Brug af [Enter Page #]

 1. Tryk på [Enter Page #] for at indtaste et sidetal med det numeriske skærmtastatur, og tryk derefter på [OK].

Gå direkte til tidligere åbnede sider

 1. Tryk på [Previous View].

Ikonerne / (Sidehistorik) vises.
 1. Tryk på for at gå tilbage i sidevisningshistorikken. Tryk på for at gå fremad i sidevisningshistorikken.

Hvis du vil lukke sidehistorikken, skal du trykke på knappen (Tilbage).
Tip
 • Funktionen er identisk med det, der sker, når du trykker på et fremhævet link.