Kommentarer

Oprettelse af et bogmærke

Du kan oprette et bogmærke for en side og lave en note, der fortæller noget om bogmærket.
 1. Tryk i øverste højre hjørne af en side.

Tip
 • Hvis du vil søge, sortere og have vist alle kommentarer i alle bøger og tidsskrifter, skal du bruge programmet [All Notes]. Se Detaljer.

 • Hvis du vil søge efter kommentarer i den/det aktuelt åbne bog/tidsskrift, skal du trykke på knappen (Menu) tryk på [Notes].

Tilføjelse af tekstnoter

 1. Tryk på et bogmærke, og hold fingeren på bogmærket.

 1. Tryk på [by Keyboard].

 1. Indtast noterne med skærmtastaturet.

 1. Tryk på [Save].

Ikonet vises på bogmærket og angiver, at der er vedhæftet en note.

Tilføjelse af håndskrevne noter

 1. Tryk på et bogmærke, og hold fingeren på bogmærket.

 1. Tryk på [by Drawing].

 1. Brug din finger til at skrive i tegnefeltet.

Hvis du vil slette, skal du trykke på (Slet) og derefter trykke på den eller de linjer, der skal slettes.
 1. Tryk på [Save].

Ikonet vises på bogmærket og angiver, at der er vedhæftet en note.
Bemærkninger om håndskrevne noter
 • Du må ikke røre andre områder på berøringsskærmen, mens du skriver, da dette kan påvirke de noter, som du skriver med din finger.

 • Hvis du vil være sikker på, at dine noter gemmes korrekt, skal du undgå at lave håndskrevne noter for tæt på berøringsskærmens kant.

  Hvis der er problemer med at oprette håndskrevne noter eller tegne på din Reader:
 • Undgå at trykke for hårdt på berøringsskærmen.

 • Undgå at skrive eller tegne for hurtigt.

 • Funktionen er ikke beregnet til meget detaljerede tegninger eller til skrivning af meget små bogstaver.

Redigering af noter

 1. Find et bogmærke, tryk på ikonet , og hold fingeren på ikonet.

Notefeltet eller tegnefeltet åbnes.
 1. Tryk på [Edit].

Skærmtastaturet eller tegnefeltet åbnes.
 1. Rediger noten.

 1. Tryk på [Save].

Notefeltet eller tegnefeltet lukkes, og fremviseren åbnes.

Fjernelse af et bogmærke

 1. Tryk på bogmærket.

Tip
 • Dette fjerner bogmærket og eventuelle andre vedhæftede noter. Hvis du kun vil slette en note, skal du trykke på ikonet og holde fingeren på ikonet og derefter trykke på [Delete] [Yes].

 • Hvis du vil slette alle bogmærker i den/det aktuelle bog/tidsskrift, skal du trykke på knappen (Menu) tryk på [Notes]. Se Detaljer.

 • Hvis du vil slette kommentarer på tværs af alle bøger/tidsskrifter, skal du bruge programmet [All Notes]. Se Detaljer.

Fremhævelse af ord på en side

Du kan fremhæve ord og lave noter.
 1. Tryk på det første ord, og hold fingeren på ordet – træk derefter fingeren hen over teksten til det sidste ord i det afsnit, der skal fremhæves.

Der vises en pop op-menu.
 1. Pop op-menu.

 1. Tryk på [Highlight].

De valgte ord fremhæves.
Tip
 • Hvis du vil søge, sortere og have vist alle kommentarer i alle bøger og tidsskrifter, skal du bruge programmet [All Notes]. Se Detaljer.

 • Hvis du vil søge efter kommentarer i den/det aktuelt åbne bog/tidsskrift, skal du trykke på knappen (Menu) tryk på [Notes]. Se Detaljer.

Tilføjelse af tekstnoter eller håndskrevne noter til en fremhævelse

 1. Tryk på et fremhævet ord, og hold fingeren på ordet.

Der vises en pop op-menu.
 1. Vælg [Note].

 1. Vælg mellem [by Keyboard] og [by Drawing].

Opret en note.
Se Detaljer for at oprette en tekstnote.
Se Detaljer for at oprette en håndskrevet note.
 1. Tryk på [Save].

Tryk på [Cancel] for at annullere tilføjelse af noter.
Ikonet vises ved fremhævelsens begyndelse og angiver, at der er tilføjet noter.

Redigering af noter i en fremhævelse

 1. Tryk på ved fremhævelsens begyndelse.

Der vises en pop op-menu.
 1. Tryk på [Note] [Edit].

Skærmtastaturet eller tegnefeltet åbnes.
 1. Rediger noten.

 1. Tryk på [Save].

Notefeltet eller tegnefeltet lukkes, og fremviseren åbnes.

Fjernelse af fremhævelser

 1. Tryk på ved fremhævelsens begyndelse.

Der vises en pop op-menu.
 1. Tryk på [Remove Highlight].

 1. Tryk på [Yes], når du bliver bedt om det.

Tip
 • Dette fjerner fremhævelsen og eventuelle andre vedhæftede noter. Hvis du kun vil slette en note, skal du trykke på ikonet og holde fingeren på ikonet og derefter trykke på [Note] [Edit] [Delete] [Yes].

 • Hvis du vil slette alle kommentarer i den/det aktuelle bog/tidsskrift, skal du trykke på knappen (Menu) tryk på [Notes]. Se Detaljer.

 • Hvis du vil slette kommentarer på tværs af alle bøger/tidsskrifter, skal du bruge programmet [All Notes]. Se Detaljer.

Oprettelse af en håndskrevet note på en side

Du kan bruge din finger til at tegne direkte på en side.
 1. Tryk på knappen (Menu).

 1. Tryk på [Handwriting], og tegn en streg med din finger.

Bemærk
 • Du må ikke røre andre områder på berøringsskærmen, mens du skriver, da dette kan påvirke de noter, som du skriver med din finger.

 • Hvis du vil være sikker på, at dine noter gemmes korrekt, skal du undgå at lave håndskrevne noter for tæt på berøringsskærmens kant.

 • Hvis der er problemer med at lave håndskrevne noter eller tegne på din Reader:

 • Undgå at trykke for hårdt på berøringsskærmen.

 • Undgå at skrive eller tegne for hurtigt.

 • Funktionen er ikke beregnet til meget detaljerede tegninger eller til skrivning af meget små bogstaver.

Sådan slettes en tegnet streg

Tryk på (Slet), og træk fingeren tværs over den tegnede streg.
Tryk på knappen (Tilbage), når du er parat til at læse videre.
Tip
 • Hvis du vil slette alle kommentarer i den/det aktuelle bog/tidsskrift, skal du trykke på knappen (Menu) tryk på [Notes]. Se Detaljer.

 • Hvis du vil slette kommentarer på tværs af alle bøger/tidsskrifter, skal du bruge programmet [All Notes]. Se Detaljer.

Skjule kommentarer

Du kan indstille fremviseren til at vise eller skjule kommentarer, der er føjet til en bog. Dette er nyttigt, hvis en fremhævelse overlapper et link.
 1. Tryk på knappen (Menu).

Indstillingerne vises.
 1. Tryk på [More].

 1. Tryk på [Settings].

 1. Tryk på [Show Notes].

 • Marker afkrydsningsfeltet for at få vist kommentarer.

 • Fjern markeringen for at skjule kommentarerne.

 1. Tryk på knappen (Tilbage), når du er færdig.

Synkronisering af læserelaterede oplysninger

Funktionen [Page Sync] vises kun på din Reader, hvis din lokale Reader Store understøtter funktionen, som synkroniserer bogmærker, fremhævede passager og din sidst læste side i kompatible Reader-enheder og applikationer.
Bekræft følgende for at aktivere funktionen [Page Sync]:
 • Log på Reader Store.

 • [Page Sync] i [Application Preferences] er indstillet til [On]. Se Detaljer.

 • Et trådløst netværk er tilgængeligt. Se Detaljer.

For at hente de nyeste læserelaterede oplysninger til din kompatible læseenhed
Åbn en webside, og tryk på knappen (Menu) tryk på [Page Sync].
Tip
 • Kompatible læseenheder opdateres med de nyeste bogmærker, indtastede bemærkninger og din aktuelle side, når din Reader skifter til slumretilstand.

Bemærk
 • Håndskrevne bemærkninger og tekstbemærkninger vedhæftet bogmærker eller fremhævninger kan ikke synkroniseres.

 • Denne funktion er kun tilgængelig med indhold, som er købt i Reader Store, som understøtter denne funktion.

Men hvis oplysninger synkroniseres til din Reader fra en kompatibel enhed, overskrives eksisterende håndskrevne bemærkninger og tekstbemærkninger i din Reader ikke.

Søgning efter kommentarer i en bog eller et tidsskrift

Du kan søge efter og få vist alle kommentarer (bogmærker/fremhævelser/håndskrevne noter) i den/det aktuelt åbne bog eller tidsskrift.
Hvis du vil søge, sortere og have vist alle kommentarer i alle bøger og tidsskrifter, skal du bruge programmet [All Notes]. Se Detaljer.
 1. Tryk på knappen (Menu) tryk på [Notes].

Kommentarerne i bogen/tidsskriftet vises på en liste.
Tryk på knappen (Tilbage) for at vende tilbage til bogen.
 1. Noteikoner

 1. Filtrer notetype

 1. Søg

 1. Overskrift (den fremhævede tekst, tekstnoten, starten af teksten på den side, der er oprettet bogmærke for, eller starten af den tekst, der er oprettet en håndskrevet note for)

 1. Antal sider i noten

Tryk på knappen (Tilbage) for at vende tilbage til bogen.
 1. Tryk på en note på listen.

Siden med den valgte note vises.

Noteikoner


Kun bogmærker
Bogmærker med tekstnoter
Bogmærker med håndskrevne noter
Håndskrevne noter på en side
Kun fremhævelser
Fremhævelser med tekstnoter
Fremhævelser med håndskrevne noter

Filtrering

 1. Tryk på (Filtrer) tryk på en af kommentartyperne.

Den valgte kommentartype vises.

Søgning efter noter ud fra nøgleord

Du kan søge efter alle eller en bestemt notetype.
Søgeområdet varierer afhængigt af den valgte kommentartype.

Kommentartype
Søgeområde
Elementer under [Bookmark]
 • Kun bogmærker: Der søges i de første 100 tegn på sider, der er oprettet bogmærker for.

 • Bogmærker med tekstnoter: Der søges i hele tekstnoten.

 • Bogmærker med håndskrevne noter: Der søges i de første 100 tegn på sider, der er oprettet bogmærker for.

Elementer under [Handwriting]
 • Der søges i de første 100 tegn på sider, der indeholder håndskrevne noter.

Elementer under [Highlight]
 • Kun fremhævelser: Der søges kun i fremhævede ord.

 • Fremhævelser med tekstnoter: Der søges i hele tekstnoten.

 • Fremhæv håndskrevne noter: Der søges i fremhævede ord.


 1. Tryk på (Søg).

 1. Brug skærmtastaturet til at indtaste søgestrengen.

 1. Tryk på (Søg) ved siden af søgefeltet.

Visningen [Search Results] vises.
Visningen viser de noter, der opfylder søgekriterierne.
Tryk på knappen (Tilbage) for at vende tilbage til listen [Notes].
Bemærk
 • Hvis du anvender et filter, før søgningen, begrænses søgeområdet til de filtrerede elementer.

Sådan slettes kommentarer

 1. Tryk på knappen (Menu) tryk på [Delete Notes]. Se Detaljer.

Sådan slettes alle kommentarer

 1. Tryk på knappen (Menu) tryk på [Delete Notes] tryk på knappen (Menu) tryk på [Select All] [Done] [Yes].

Brug af indstillinger under (Menu)

Tryk på knappen (Menu) på listen [Notes]/[All Notes] for at vælge en indstilling.

Indstilling
Beskrivelse
[Delete Notes]
Sletter en eller flere noter fra din Reader. Se Detaljer.