Brug af ordbogen

Din Reader har en indbygget ordbog, der kan hjælpe dig med at slå definitioner på et ord op på en side.
Du kan vælge mellem flere tosprogede ordbøger. Se Detaljer.
Du kan kun bruge de ordbøger, der leveres med din Reader. Der kan ikke installeres eller tilføjes nye ordbøger.
  1. Tryk på et ord på en side, og hold fingeren på ordet.

Ordbogsruden vises nederst.
  1. Titlen på den aktuelle ordbog. Tryk her for at skifte ordbog.

  1. Definitionsområde. Tryk her for at åbne ordbogsfremviseren. Se Detaljer.

  1. Tryk her for at få vist en liste over ordforslag. Se Detaljer.

  1. Tryk på definitionsområdet. Definitionen vises i ordbogsfremviseren.

Hvis du vil gå til næste side, skal du enten svirpe eller trykke på knapperne < eller > (Bladring).
Tryk på knappen (Tilbage) for at vende tilbage til siden i en bog.