Brug af indstillinger under (Menu)

Nedenfor vises en liste over indstillinger, der er tilgængelige, når du trykker på knappen (Menu) i bog/tidsskriftfremviseren.

Indstilling
Beskrivelse
[Navigate Page]
Vælger en metode til navigering i bogen. Se Detaljer.
[Notes]
Viser en liste over kommentarer i bogen. Se Detaljer.
[Font]
Ændrer skrifttype og skriftstørrelse. Se Detaljer.
[Customize View]
Justerer sidetilstanden (se Detaljer), beskærer sidemargener (se Detaljer) eller justerer lysstyrken (se Detaljer).
[Handwriting]
Gør det muligt at tegne på en side. Se Detaljer.
[More]
Viser flere indstillinger.
[Page Sync]*
Indstiller synkronisering af bogmærker, fremhævninger og din aktuelle side i dine kompatible læseenheder, f.eks. mobile enheder. Se Detaljer.
[Search]
Søger efter indhold på sider ud fra nøgleord. Se Detaljer.
[Post to Facebook]
Send den fremhævede tekst med dine kommentarer. Se Detaljer.
[Orientation]
Skifter mellem stående og liggende retning. Se Detaljer.
[Settings]
Ændrer bogens indstillinger. Se Detaljer.

* Kun tilgængelig i bestemte lande/områder.