Åbning af et nummer af et tidsskrift*

* Kun tilgængelig i bestemte lande/områder.
Købte aviser og magasiner, som er købt hos Reader Store, downloades til [Periodicals] på skærmen [Startside].
  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Applications] [Periodicals].

Tidsskrifternes indholdsliste vises.
  1. Tryk på tidsskriftets titel.

Der vises en liste over tidsskriftets numre.
  1. Tryk på et nummer af et tidsskrift.

Nummeret af tidsskriftet åbnes.
  1. Brug navigationslinjen, mens du læser. Se Detaljer.

Yderligere oplysninger om gennemsyn af indholdslisten for tidsskrifter og et nummer af et tidsskrift findes under Detaljer.
Tryk på knappen (Menu), når der vises indholdslister for tidsskrifter og numre af tidsskrifter, for at bruge indstillingerne. Se Detaljer.