Administrere tidsskrifter*

* Kun tilgængelig i bestemte lande/områder.
I listen over numre kan du have kun de nyeste numre og automatisk slette tidligere numre.
  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Applications] [Periodicals] tryk på et tidsskrift.

  1. Tryk på knappen (Menu) tryk på [Manage Subscription].

Administrationsdialogen vises.
  1. Tryk på den ønskede indstilling [Save].

Tip
  1. Hvis antallet af numre på din Reader er større end antallet af numre, som du har indstillet skal gemmes, vises [Are you sure you want to delete the extra issue(s) now?]. Tryk på [Yes], hvis du vil slette disse ekstra numre med det samme.

  1. Hvis der er numre, som du ikke vil slette, skal du beskytte dem ved hjælp af [Protect Issues] i listen over indstillinger. Se Detaljer.

Bemærk
  1. Indstillingen for antallet af [Manage Subscription]-numre gælder for det kombinerede antal numre på den interne hukommelse i din Reader og microSD-kortet.