Sletning af flere elementer på en gang

Du kan slette flere elementer på en gang. Dette er nyttigt, når der skal frigøres plads på din Reader.
I følgende beskrivelse bruges programmet [Books] som eksempel, men funktionen findes også i andre programmer.
 1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Bookshelves].

 1. Tryk på knappen (Menu).

 1. Tryk på [Delete Books].

Der vises afkrydsningsfelter ved siden af miniaturerne eller på listen.
 1. Afkrydsningsfelt

 1. Beskyttelsesikon

 1. Valgte antal elementer

 1. Tryk på afkrydsningsfeltet for at markere de elementer, der skal slettes.

Hvis du vil slette alle elementer, skal du trykke på knappen (Menu) tryk på [Select All].
 1. Tryk på [Done].

 1. Tryk på [Yes], når du bliver bedt om det.

De valgte elementer slettes fra din Reader.
Bemærk
 1. Hvis [Books] ikke vises, trykkes på knappen (Menu) tryk på [Choose Bookshelf] for at få vist [Books].

 1. Ikke alle filer kan slettes afhængigt af programmet.

 1. Sony anbefaler, at du laver en sikkerhedskopi af filerne med dit Reader-program.