Beskyttelse af flere elementer på en gang

Du kan beskytte et eller flere elementer på en gang.
I følgende beskrivelse bruges programmet [Books] som eksempel, men funktionen findes også i andre programmer.
  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Bookshelves].

  1. Tryk på knappen (Menu) tryk på [Protect Books].

Der vises afkrydsningsfelter ved siden af miniaturerne eller på listen.
  1. Afkrydsningsfelt

  1. Beskyttelsesikon

  1. Valgte antal elementer

  1. Tryk på afkrydsningsfeltet for det element, der skal beskyttes.

De valgte elementer vises med et beskyttelsesikon.
Hvis du vil beskytte alle elementer, skal du trykke på knappen (Menu) og trykke på [Select All].
  1. Tryk på [Done].

Beskyttelsesikonet vises ved siden af de beskyttede elementer. Du kan ophæve beskyttelsen i trin 3 ovenfor ved at trykke på de elementer, der vises med et beskyttelsesikon.
Bemærk
  1. Hvis [Books] ikke vises, trykkes på knappen (Menu) tryk på [Choose Bookshelf] for at få vist [Books].

  1. Beskyttelsesfunktionen virker kun på din Reader. Beskyttet indhold kan stadig slettes på computeren.