Fjernelse af elementer fra en samling

Du kan fjerne et eller flere elementer fra en samling, som du har oprettet.
  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Bookshelves] tryk på en samling, som du har oprettet tryk på knappen (Menu) tryk på [Remove Content].

Du kan også trykke på et element, og holde fingeren på elementet tryk på [Remove].
  1. Tryk på et eller flere elementer.

De valgte elementer vises med en markering.
  1. Tryk på [Done].

  1. Tryk på [Yes], når du bliver bedt om det.

Det eller de valgte elementer fjernes fra samlingen.
Bemærk
  • Hvis du har slettet et element fra [Books] eller [Periodicals]*, fjernes det automatisk fra alle de samlinger, som det var tilknyttet.

  • Fjernelse af et element fra en samling sletter ikke elementet fra din Reader eller fra den placering, hvor det er gemt.

  • Hvis du fjerner et element fra en samling, som ikke eksisterer i andre samlinger, flyttes dens original tilbage til [Default Collection] i din Reader. Hvis du fjerner et element, som eksisterer i andre samlinger, forbliver det i de andre samlinger og flyttes ikke tilbage til [Default Collection].

* Kun tilgængelig i bestemte lande/områder.
Tip
  • Du kan fjerne alle elementer på en gang. Når du har udført trin 1 ovenfor, skal du trykke på knappen (Menu) [Select All].