Omdøbning af en samling

Du kan ændre navnet på en samling.
  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Bookshelves] tryk på en samling, som du har oprettet tryk på knappen (Menu) tryk på [Rename Collection].

Du kan også trykke på en samling, som du har oprettet, og holde fingeren på samlingen tryk på [Rename].
  1. Indtast et nyt navn for samlingen med skærmtastaturet.

  1. Tryk på [OK].