Sletning af en samling

Du kan slette en samling, som du har oprettet.
  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Bookshelves] tryk på knappen (Menu) tryk på [Delete Collections].

Du kan også trykke på en samling, som du har oprettet, og holde fingeren på samlingen tryk på [Delete].
  1. Tryk på den samling, der skal slettes.

De valgte elementer vises med en markering.
  1. Tryk på [Done].

  1. Tryk på [Yes], når du bliver bedt om det.

Det eller de valgte elementer fjernes fra samlingen.
Bemærk
  • Sletning af en samling sletter ikke indholdet fra din Reader eller den placering, hvor indholdet er gemt.