Låne bøger fra offentlige biblioteker*

* Kun tilgængelig i bestemte lande/områder.
Mange offentlige biblioteker (kun tilgængelige i bestemte lande/områder) tilbyder digitale bibliotekstjenester, så du kan låne bøger til din Reader med dit bibliotekskort.* Du kan downloade dem direkte til din Reader.
* Brug af offentlige bibliotekstjenester kræver et bibliotekskort. Kontakt dit lokale bibliotek for detaljer.

Lokalisering af dit offentlige bibliotek

  1. Konfigurer Wi-Fi-indstillinger for din Reader for at få adgang til dit offentlige bibliotek. Se Detaljer.

  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Applications] [Public Library].

Følg vejledningen på skærmen for at bruge de offentlige bibliotekstjenester.
Se Detaljer for at bruge browseren. Se Detaljer for at bruge browserens indstillinger.

Låne bøger

  1. Find det, som du vil låne, via det offentlige biblioteks hjemmeside.

  1. Følg instruktionerne på siden, og download bogen. Du kan kontrollere den igangværende download i statuslinjen og ved at trykke på den i meddelelsesvinduet. Se Detaljer.

Du bliver muligvis bedt om at angive låneperioden.
Når titlen først er blevet downloadet, gemmes den i programmet [Books].
Du kan kontrollere låneperioderne for lånte bøger ved at se ikonerne i indholdslisten [Books]. Se Detaljer.

Returnering af bøger

  1. Konfigurer Wi-Fi-indstillinger for din Reader for at få adgang til dit offentlige bibliotek. Se Detaljer.

  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Bookshelves] [Books] tryk på knappen (Menu) tryk på [Return Books].

  1. Tryk på den bog, som du vil returnere. En markering vises ved siden af den valgte bog. Du kan vælge flere bøger.

  1. Tryk på [Done] [Yes].

Du kan kontrollere den igangværende returnering i statuslinjen og ved at trykke på den i meddelelsesvinduet. Se Detaljer.
De valgte bøger returneres.
Bemærk
  • Hvis du når grænsen for lånte bøger, kan det offentlige bibliotek forhindre dig i at låne mere, indtil du returnerer nogle af de bøger, som du har lånt.

  • Nogle offentlige biblioteker tillader muligvis, at du returnerer bøger tidligt.