Browserværktøjer

Zoom ind

Der vises en zoombjælke nederst til højre på skærmen, når du bruger zoom.
  • Skub fingrene fra hinanden for at zoome ind.

  • Knib fingrene sammen for at zoome ud.

  • Dobbelttryk for at tilpasse siden til vinduets størrelse.

Tryk på knappen (Tilbage) for at afslutte zoomfunktionen.

Sådan tages et skærmbillede

Du kan tage et billede af den aktuelle side og gemme det som et skærmbillede.
  1. Åbn en webside, og tryk på knappen (Menu) tryk på [More] [Capture Screenshot] [OK].

Skærmbillederne gemmes i programmet [Pictures]. Se Detaljer.