Downloads

Når du klikker på et downloadlink, downloades elementet til din Reader.*
Du kan få vist en downloadhistorik ved at trykke på knappen (Menu) tryk på [More] [Downloads].
* Du kan kun downloade understøttede filtyper. Yderligere oplysninger om understøttede filtyper findes under Detaljer.

Download af en tilknyttet fil

Du kan downloade en fil, der er oprettet et link til, uden at du behøver åbne filen i browservinduet.
 1. Tryk på et link, og hold fingeren på linket tryk på [Save Link].

 1. Tryk på [Yes], når du bliver bedt om det.

Downloadingen af en fil starter muligvis, når du trykker på downloadikonet afhængigt af webstedet.
Den downloadede fil findes i programmet [Books].

Download af et billede

Du kan downloade et billede, der vises i browservinduet.
 1. Tryk på et billede, og hold fingeren på billedet tryk på [Save Image].

 1. Tryk på [Yes], når du bliver bedt om det.

Visning af status for igangværende download

Du kan få vist elementer for en igangværende download, eller du kan få vist de senest downloadede elementer.
 1. Når der downloades et element, vises et ikon på statuslinjen, der angiver, at en download er i gang.

Tryk på statuslinjen for at åbne meddelelsesvinduet. Se Detaljer.
Elementer i den igangværende download findes under [Ongoing].
De senest downloadede elementer og de senest mislykkede downloads vises under [Notification].
 1. Tryk på knappen (Tilbage) for at gå tilbage til websiden.

Annullering af en download

Du kan annullere en igangværende download.
 1. Åbn en webside, og tryk på knappen (Menu) tryk på [More] [Downloads].

Du kan også trykke på statuslinjen tryk på det element, der downloades, under [Ongoing].
Downloadhistorikken åbnes.
 1. Tryk på et element, og hold fingeren på elementet tryk på [Cancel Download], eller tryk på knappen (Menu) tryk på [Cancel Download].

Hvis du vil tilbage til den forrige webside, skal du trykke på knappen (Tilbage).

Åbning af en downloadet fil/et downloadet billede

Du kan åbne filer, der er downloadet fra et websted. Downloadede filer gemmes under [Books] eller [Pictures] afhængigt af filtypen.
 1. Åbn en webside, og tryk på knappen (Menu) tryk på [More] [Downloads].

Du kan også trykke på statuslinjen tryk på det element, der downloades, under [Notification].
 1. Tryk på en downloadet fil, eller tryk på et element, og hold fingeren på elementet tryk på [Open].

Din Reader åbner filen i det korrekte program.
Hvis du vil tilbage til den forrige webside, skal du trykke på knappen (Tilbage).

Sletning af en downloadet fil

Du kan slette downloadede filer.
 1. Åbn en webside, og tryk på knappen (Menu) tryk på [More] [Downloads].

 1. Tryk på et element, og hold fingeren på elementet tryk på [Delete].

Filen slettes fra din Reader.
Du kan slette filer fra deres respektive programmer afhængigt af filtypen.