Bogmærker og historik

Oprettelse af bogmærke for et websted

Du kan oprette et bogmærke for dit foretrukne websted, så du hurtigt kan finde det igen.
 1. Gå til det websted, der skal oprettes et bogmærke for.

 1. Føj det aktuelle websted til bogmærkerne på følgende måde:

 • Tryk på ved siden af URL-feltet tryk på [Add bookmark…].

 1. Du kan eventuelt omdøbe bogmærket ved at trykke i tekstinputområdet under [Name] og bruge skærmtastaturet. Se Detaljer.

 1. Tryk på [OK].

Den aktuelle webside føjes nu til listen over bogmærker.

Åbning af et websted med bogmærke

Du kan hurtigt gå tilbage til dine foretrukne websteder med bogmærkerne.
 1. Åbn en webside, og tryk på ved siden af URL-feltet.

Der vises en liste over bogmærker.
 1. Tryk på et bogmærke for at åbne det.

Redigering af et bogmærke

Navnet på et bogmærke eller adressen (URL) kan ændres efter behov.
 1. Åbn en webside, og tryk på ved siden af URL-feltet.

Der vises en liste over bogmærker.
 1. Tryk på det bogmærke, der skal redigeres, og hold fingeren på bogmærket tryk på [Edit Bookmark].

 1. Rediger bogmærkets navn/adresse ved at trykke i tekstinputområdet under [Name]/[Location] og bruge skærmtastaturet.

 1. Tryk på [OK].

Hvis du vil tilbage til den senest åbne webside, skal du trykke på knappen (Tilbage).

Sletning af bogmærker

Du kan fjerne bogmærker fra listen over bogmærker, så der kun vises de bogmærker, som du har brug for.
 1. Åbn en webside, og tryk på ved siden af URL-feltet.

Der vises en liste over bogmærker.
 1. Tryk på det bogmærke, der skal fjernes fra listen, og hold fingeren på bogmærket tryk på [Delete Bookmark].

 1. Tryk på [OK], når du bliver bedt om det.

Bogmærket fjernes fra listen.
Hvis du vil tilbage til den senest åbne webside, skal du trykke på knappen (Tilbage).

Åbning af et tidligere besøgt websted

Du kan få vist en liste over tidligere besøgte websteder.
 1. Åbn en webside, og tryk på ved siden af URL-feltet.

 1. Tryk på [History].

Der vises en liste over tidligere besøgte websteder.
 1. Tryk på et element for at åbne det i browseren.

Sletning af registreringer i browserhistorikken

Du kan fjerne indgange fra browserhistorikken.
 1. Åbn en webside, og tryk på ved siden af URL-feltet.

 1. Tryk på [History].

Der vises en liste over tidligere besøgte websteder.
 1. Tryk på den registrering, der skal fjernes fra listen, og hold fingeren på registreringen tryk på [Remove from History].

 1. Tryk på knappen (Tilbage) for at gå tilbage til den senest åbnede webside.

Tip
 1. Du kan slette alle registreringer i browserhistorikken ved at trykke på knappen (Menu) tryk på [Clear History] i trin 2.