Browserindstillinger

Følgende browserindstillinger kan ændres efter behov. Når du har åbnet en webside og vil ændre indstillinger, skal du trykke på knappen (Menu) og trykke på [More] [Settings].

Indstilling
Beskrivelse
[Default Zoom]
Standardzoomforholdet. Som standard indstillet til "Mellem".
[Open Pages in Overview]
Åbner siden, så den er tilpasset vinduets størrelse. Valgt som standard.
[Text Encoding]
Som standard indstillet til "Unicode (UTF-8)". Browseren understøtter følgende koder:
  • Latin-1 (ISO-8859-1)

  • Unicode (UTF-8)

[Block Pop-up Windows]
Blokerer for åbning af pop op-vinduer. Valgt som standard.
[Load Images]
Indlæser billeder på en webside. Valgt som standard.
[Auto-fit Pages]
Formaterer websider til vinduets størrelse. Valgt som standard.
[Enable JavaScript]
Aktiverer JavaScript. Valgt som standard.
[Set Home Page]
Indstiller den standardwebside, der skal vises. Du kan indstille den aktuelt åbne webside som startside.
[Page Information]
Viser detaljerede oplysninger for en webside.
[Clear Cache]
Rydder cachelageret.
[Clear History]
Sletter browserhistorikken.
[Accept cookies]
Accepterer cookies på websteder. Valgt som standard.
[Clear All Cookie Data]
Fjerner alle cookies.
[Remember Form Data]
Gør det muligt for browseren at gemme en historik for formularudfyldelse. Valgt som standard.
[Clear Form Data]
Rydder søgehistorikken og historikken for formularudfyldelse.
[Remember Passwords]
Gør det muligt for browseren at huske indtastede adgangskoder. Valgt som standard.
[Clear Passwords]
Sletter de adgangskoder, som browseren har gemt.
[Reset to Default]
Gendanner alle standardindstillinger og sletter alle browserdata.
[Legal Information]
Viser betingelser og vilkår for brug af browseren.

Hvis du vil tilbage til den senest åbne webside, skal du trykke på knappen (Tilbage).