Søgning efter kommentarer på tværs af alle bøger og tidsskrifter

Du kan bruge [All Notes] til at finde kommentarer på tværs af alle bøger og tidsskrifter. Programmet gemmer alle kommentarer, herunder bogmærker, fremhævelser og tegninger, der er føjet til siderne. Tryk på et element på listen for at gå til den side, som kommentaren er oprettet for.
  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Applications] [All Notes].

  1. Noteikoner Detaljer

  1. Filtrer notetype Detaljer

  1. Sorter: Sorter ud fra dato, titel eller filnavn

  1. Søg Detaljer

  1. Overskrift (den fremhævede tekst, tekstnoten, starten af teksten på den side, der er oprettet bogmærke for, eller starten af den tekst, der er oprettet en håndskrevet note for)

  1. Kommentarens oprettelsesdato, bogens/tidsskriftets titel, sidetal

  1. Tryk på en note på listen.

Siden med den valgte note vises.
Hvis du vil tilbage til [All Notes], skal du trykke på knappen (Tilbage).
Yderligere oplysninger om sletning af kommentarer findes under Detaljer.