Skift mellem ordbøger

Du kan vælge en anden ordbog.
Du kan også skifte mellem ordbøgerne under et ordopslag.
  1. Tryk på knappen (Menu) tryk på [Change Dictionary].

  1. Tryk på en af ordbøgerne.

  1. Der vælges en ny ordbog, og listen over ordforslag eller ordbogsfremviseren for den nye ordbog vises.

Når du skifter ordbog i programmet [Dictionary], ændres også den ordbog, der bruges til ordopslag i programmerne [Books] og [Periodicals]*.
* Kun tilgængelig i bestemte lande/områder.