Åbning af en liste over tidligere ordopslag

Du kan få vist en liste over tidligere ordopslag i den valgte ordbog.
  1. Åbn en ordbog, og tryk på knappen (Menu) tryk på [Word Logs: Dictionary].

Der vises en liste over tidligere ordopslag.
  1. Tryk på et ord for at slå det op i en ordbog.

Sletning af elementer i opslagshistorikken

Du kan slette tidligere ordopslag.
  1. Tryk på knappen (Menu) tryk på [Delete Word Logs].

  1. Tryk på de elementer, der skal slettes.

Der vises en markering ved siden af de valgte elementer.
  1. Tryk på [Done] [Yes].

Hvis du vil tilbage til ordbogsfremviseren, skal du trykke på knappen (Tilbage).