Redigering af en eksisterende tegning

  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Applications] [Handwriting] tryk på den tegning, der skal redigeres.

  1. Rediger tegningen.

Du kan bruge din finger.
Hvis du vil slette en streg, skal du trykke på (Slet) tryk på en del af stregen, eller streg den over.
  1. Tryk på [Save].

Tip
  • Hvis du trykker på [New], mens du tegner, gemmes den aktuelle tegning, og der åbnes et nyt tegnefelt.

  • Tegninger gemmes kun i den interne hukommelse.

  • Hvis du vil slette den aktuelt viste tegning, skal du trykke på knappen (Menu) tryk på [Delete Drawing] [Yes].