Redigering af en eksisterende tekstnote

  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Applications] [Text Memo] tryk på den tekstnote, der skal redigeres.

  1. Tryk på [Edit].

Skærmtastaturet åbnes.
Rediger tekstnoten med skærmtastaturet.
  1. Tryk på [Save].

Tip
  • Hvis du trykker på [New], mens du opretter en tekstnote, gemmes den aktuelle tekstnote, og der åbnes et nyt notefelt.

  • Nyligt oprettede tekstnoter gemmes kun i den interne hukommelse.

  • Hvis du vil slette den aktuelt viste tekstnote, skal du trykke på knappen (Menu) tryk på [Delete Memo] [Yes].