Visning af billeder

Du kan bruge programmet [Pictures] til at få vist billederne enkeltvis eller i et diasshow. Du kan også vælge et billede til standbyskærmen på din Reader.
Yderligere oplysninger om valg af billeder til standbyskærmen findes under Detaljer.
Yderligere oplysninger om overførsel af billeder til din Reader findes under Detaljer.
Yderligere oplysninger om understøttede filtyper findes under Detaljer.
  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Applications] [Pictures].

Yderligere oplysninger om gennemsyn af listen med billeder findes under Detaljer.
  1. Værktøjsikoner Detaljer

  1. Tryk på et billede.

Billedfremviseren åbnes.

Navigation i billedfremviser

Følgende handlinger skal udføres, mens et billede er åbent.

Funktion
Handling
Gå til næste side.
  • Tryk på knappen > (Næste).

  • Svirp til venstre.

Gå til forrige side.
  • Tryk på knappen < (Forrige).

  • Svirp til højre.