Ændring af retning

Du kan justere visningen til stående eller liggende.
  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Applications] [Pictures].

  1. Tryk på et billede tryk på knappen (Menu) tryk på [Orientation].

Retningen skifter mellem liggende og stående.
Billedet vises i den valgte retning.