Zoom ind på et billede

Du kan zoome ind på billeder, så de er lettere at se.
Når der zoomes, vises der en zoombjælke og indikator for visningsposition i fremviseren.
  • Skub fingrene fra hinanden for at zoome ind.

  • Knib fingrene sammen for at zoome ud.

Du kan trække i skærmen for at ændre visningsposition.
Tryk på knappen (Tilbage) for at afslutte zoomfunktionen.