Afspilning af billeder i et diasshow

Diasshowet viser billederne enkeltvis i den aktuelle sorteringsrækkefølge. Du kan angive et visningsinterval.
  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Applications] [Pictures].

  1. Tryk på et billede tryk på knappen (Menu) tryk på [Slideshow].

Diasshowet starter fra det aktuelle billede.

Sådan stoppes diasshowet og sådan skiftes til fremviseren

  • Tryk på knappen (Tilbage).

  • Tryk på et billede.

Sådan ændres diasshowets visningsinterval

  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Applications] [Pictures].

  1. Tryk på et billede tryk på knappen (Menu) tryk på [Settings] [Slide Duration]. Vælg en af følgende indstillinger.

  1. Tryk på knappen (Tilbage) for at gå tilbage til billedfremviseren.

Det valgte interval anvendes, når du starter et diasshow.
Tip
  • Du kan også ændre diasshowets visningsinterval fra programmet [Settings]. Se Detaljer.